Price:
Sale price2.00 ₾

Tax included

Stock:
In stock

Description


ქვაბამბა 89% ეფექტურად აწვდის სასუქს მცენარეს.

ღია ფორების სტრუქტურა ფესვების ზრდის ადგილს ტოვებს.

მარტივად გამოყენებადი საჩითილე დაფასთან ერთად.

You may also like

Recently viewed