მიკრომწვანილი - Radish, Confetti Mix

  • ფასდაკლება
  • Regular price 9.71 ₾


მიკრომწვანილები

კულტურა: გაზარდეთ სათბურში ან დაცულ ადგილას, გაიზარდეთ არაღრმა უჯრებში. თესლებს შორის დაშრება 0.6 -1.2სმ; ნაზად შეურიეთ თესლები  სათესლე ნარევში, მსუბუქად დაფარეთ სათესი ნარევით ან ვერმიკულიტით. იდეალურ შემთხვევაში, ნიადაგის ტემპერატურა უნდა იყოს  24 °C ნერგის აღმოცენებამდე, ხოლო ამოსვლის შემდეგ, მიწის ტემპერატურა შეამცირეთ  16°C-მდე . ჰაერის  ტემპერატურა შეინარჩუნეთ 16°C-მდე. შეინარჩუნეთ ტენიანობა და არ დაუშვათ  ნიადაგის გამოშრობა. სასუქის გამოიყენების შემთხვევაში, სასუქი შეურიეთ სათესლე ნარევში მცენარის ჩათესვამდე, ან გამოიყენეთ წვეთოვანი სისტემა.

მოსავალი: მოსავალი დასრულებულად ითვლება მცენარის სრულად განვითარებისას ან პირველი ნამდვილი ფოთლების გამოჩენისას. ეს დამოკიდებული ბაზრის სპეციფიკაზე. სტანდარტულად, ამ ეტაპს მცენარე აღწევს 2-4 კვირის პერიოდში, ჯიშის, ზრდის პირობების და საბოლოო პროდუქტის სასურველი ზომის მიხედვით. მოსავლის აღებისას, გამოიყენეთ მაკრატლი ან ბასრი დანა, მინიმუმამდე შეამცირეთ მცენარესთან კონტაქტი დაზიანების თავიდან ასაცილებლად. შენახვის ვადა 5 -10 დღე, შესაბამისი პირობების დაცვით.