Mango OG Auto - Humboldt Seeds

 • ფასდაკლება
 • Regular price 114.00 ₾


 • გენეტიკა: Green Crack Auto x OG Kush Auto
 • სახეობა : 45% ინდიკა / 30% რუდერალისი / 25% სატივა
 • ყვავილობის ხანგრძლივობა ბოქსში : 78+ დღე
 • მოსავლის აღების დრო გარეთ : 78 - 90+ დღე
 • სიმაღლე გარეთ: 1-2მ
 • მოსავალი გარეთ : 25 - 200გ+
 • მოსავალი ბოქსში: 25 - 80გ+
 • THC: 18 - 21%+
 • CBD: 0.1%