Price:
Sale price45.00 ₾

Tax included

Stock:
In stock

Description

▪ THC - მაღალი

▪ CBD - დაბალი

▪ 60% Indica / 40% Sativa

▪ გენეტიკა -  Gorilla Glue x Gelato x BF Super Auto #1

▪ ყვავილობის ტიპი - აუტომოყვავილე

▪ სიმაღლე Outdoor - 90-120 სმ

▪ მოსავალი Outdoor - 500-600 გ/მ2

▪ სიმაღლე Indoor - 90-120 სმ

▪ მოსავალი Indoor -  500-600 გ/მ2

▪ სრული ციკლი - 65-70 დღე

▪ რეკომენდირებულია - Indoor/Outdoor

You may also like

Recently viewed