Chocolate Mint OG Auto - Humboldt Seeds

  • ფასდაკლება
  • Regular price 114.00 ₾


  • გენეტიკა : Chocolate Mint OG x OG Auto
  • სახეობა : 70% ინდიკა / 20% რუდერალისი / 10% სატივა
  • ყვავილობის ხანგრძლივობა ბოქსში : 75 - 78 დღე
  • სიცოცხლის ციკლი გარეთ : 78 - 90 დღე
  • სიმაღლე გარეთ: 1-1.5მ
  • მოსავალი ბოქსში : 25 - 80გრ+
  • THC: 18 - 21%+
  • CBD: 0.1%