შვეიცარული სალათის ფოთოლი - Charbell

  • ფასდაკლება
  • Regular price 2.98 ₾


კულტურა:  მიწის  pHდონე უნდა იყოს 6,0 ზე მეტი. გრილი რბილი ამინდია სასურველი, თუმცა ფოთლოვანი ჭარხალი  სითბოს მიმართ გარკვეული ამტანობა აქვს. ნერგები მოითმენენ მსუბუქ ყინვებს, მომწიფებული მცენარეები გამძლეზომიერი ყინვების მიმართაც.  გადანერგეთ 10სმ-ის დაშორებით,  პირდაპირი თესლი - დათესეთ ნებისმიერ დროს შუა გაზაფხულიდან ზაფხულის განმავლობაში. სრული ზომა - პირდაპირი თესლი ერთ მწკრივში დაახლოებით 5სმ_ის"დაშორებით.

დაავადებები და მავნებლები: თავიდან ავიცილოთ დაავადება მოსავლის როტაციით და კარგი სანიტარული პირობებით.

მოსავალი: მოაჭერით მოწიფული ფოთლები ინდივიდუალურად,რაც ხელ შეუწყობს ახალი ფოთლების გამოღებას მრავალჯერადი მოსავლის აღებაა შესაძლებელია.