საზამთრო - Crimson Sweet

  • ფასდაკლება
  • Regular price 5.95 ₾


კულტურა: საზამთროსთვის სასურველია კარგად დრენაჟირებადი ნიადაგი, pH 6,5-7,5 და ტენიანობის  მაღალი დონით, მოითხოვს სრულ მზეს, სასურველია სამხრეთის ექსპოზიციით.

გადარგვა (რეკომენდებულია) - დაითესეთ შენობაში, 2-3თესლი 1 ქოთანში ან უჯრედის ტიპის კონტეინერეში, ბოლო ყინვის თარიღის შემდეგ, ღიაცისქვეშ, გადარგვამდე 3-4 კვირით ადრე. ჩარგეთ 1.5სმ "სიღრმეში. სასურველი ტემპერატურა 24 ° C  მეტი. არ დაუშვათ ნიადაგის მოგშორბა. ყინვის შემდეგ, როდესაც ნიადაგი მინიმუმ იქნება  18 ° C გადაგეთ 3სმ-5სმ დაშორებით, 6სმ-8სმ 'მწკრივებს შორის დაშორება.

გაჩითილება-დათესეთ ყინვის ბოლო თარიღის შემდეგ, როდესაც ნიადაგი თბილია, 21 °C.

დაავადებები და მავნებლები: დაავადების პრევენცია  შესაძლებელია მოსავლის როტაციით, კარგია სანიტარული პირობებით და მდგრადი ჯიშების გამოყენებით. გააკონტროლეთ  ქსოვილის რიგის საფარები და ბოტანიკური ინსექტიციდები.