ოლიგო სპექტრუმი - Oligo Spectrum

  • ფასდაკლება
  • Regular price 0.00 ₾


ოლიგო სპექტრუმი არის უნიკალური პროდუქტი: ქელატური ფორმით წარმოდგენილი კონცენტრირებული მიკროელემენტების ყოვლისმომცველი ასორტიმენტი. დამატებით ის შეიცავს აუცილებელ სუბ-მიკრო ელემენტებს და ორგანული ბუფერია. იგი გამოიყენება ნიადაგში და ფოთლოვანი შესხურების სახით.

ინსტრუქცია :

  • ფოთლოვანი შესხურებისას ან წყალში/საკვებ ხსნარში დამატების დროს გააზავეთ  
  • არ გამოიყენეთ T.A. საკვები ნივთიერებებთან - ისინი უკვე შეიცავენ ელემენტის სრულ სპექტრს.
  • ხსნარი: ჰიდროპონიკაში 2 მლ/ლ, ნიადაგში 3 მლ/ლ
  • ფოთლოვანი შესხურებისას: 2 მლ/ლ

რეკომენდაცია :

  • გამოიყენეთ A. საკვები ნივთიერებები, ჰიდროპონიკასა და გარე მებაღეობაში.
  • ვარგისია გახსნიდან 24 თვე