გაუქმების პოლისი

შეკვეთის გაუქმების წესები და პირობები


შეკვეთის გაუქმების შემთხვევაში მომხმარებელს აღნიშნული შეკვეთის ღირებულებიდან დაუკავდება საკომისიო რომელიც განისაზღვრება შემდეგი კრიტერიუმით: თუ მიტანამდე რამდენი დღით ადრე აუქმებს მომხმარებელი აღნიშნულ შეკვეთას.3 + დღით ადრე გაუქმება:  აღნიშნულ შემთხვევაში  შეკვეთის გაუქმება არის უფასო.

2 დღით ადრე გაუქმება:    აღნიშნულ შემთხვევაში შეკვეთის გაუქმებისას მომხმარებელს ჩამოეჭრება საკომისიო, სრული შეკვეთის ღირებულების 20%

1 დღით ადრე გაუქმება: აღნიშნულ შემთხვევაში შეკვეთის გაუქმებისას მომხმარებელს ჩამოეჭრება საკომისიო, სრული შეკვეთის ღირებულების 30%

მიტანის დღეს გაუქმება: აღნიშნულ შემთხვევაში შეკვეთის გაუქმებისას მომხმარებელს ჩამოეჭრება საკომისიო, სრული შეკვეთის ღირებულების 50%