Cinnamon Buddha OG - Humboldt Seeds

 • ფასდაკლება
 • Regular price 113.00 ₾


 • ფემინიზირებული
 • გენეტიკა: Triangle OG x Fire OG 
 • სახეობა: 85% ინდიკა / 15% სატივა
 • ყვავილობა ბოქსში: 63 დღე
 • მოსავლის აღების დრო გარეთ:  შუა ოქტომბერი
 • სიმაღლე გარეთ: 4.5მ-მდე
 • მოსავალი გარეთ: 4000გრ+/მცენარე
 • მოსავალი ბოქსში: 400-450გრ/მ.კვ
 • THC: 21 - 24%+
 • CBD: 0.1%