Caucasian Starter Kit

  • ფასდაკლება
  • 49.50 ₾
  • Regular price 55.00 ₾


  • კავკასიური გასახვევი ქაღალდები - სამივე ზომა: პატარა, მედიუმი, დიდი.
  • კავკასიური ლანგარი
  • კავკასიური პლასტმასის გრაინდერი
  • კავკასიურის სტიკერები - 3 ცალი