აგრო პერლიტი

  • ფასდაკლება
  • Regular price 6.50 ₾


  • აგროპერლიტი - ეს არის სპეციალური მეთოდით დამუშავებული პერლიტი, რომელიც წარმოადგენს ვულკანური მიწის ნაირსახეობას. მის შემადგენლობაში შედის ის ქიმიური ნივთიერებები, რომლებიც აუმჯობესებენ ნიადაგის ხარისხს.
  • აგროპერლიტის ძირითადი თვისებაა ისაა, რომ იგი აფხვიერებს ნიადაგს, ზრდის ჟანგაბადის შეღწევადობას ფესვებში, ინახავს ტენს ნიადაგში და საჭიროების შემთხვევაში, ზომიერად გასცემს მას ფესვებში. ასევე, აუმჯობესებს გრუნტის აერაციას.