Smokers Kit

 • ფასდაკლება
 • 158.40 ₾
 • Regular price 176.00 ₾


 • კავკასიური გასახვევი ქაღალდები - სამივე ზომა: პატარა, მედიუმი, დიდი.
 • კავკასიური ლანგარი (სასურველი ვარიანტი)
 • კავკასიური მეტალის გრაინდერი
 • კავკასიური მეტალის ფაიფი
 • ჩაქაჩე GG გრავირებით
 • კავკასიური შესანახი 
 • ბოვედა 8გ
 • კავკასიურის სტიკერები - 3 ცალი